Lokalhistorie / Historier fra Grauballe / Fæstebondens oldebarn på Grauballegård 1912-1955

Fæstebondens oldebarn på Grauballegård 1912-1955

Johannes Laursen og Sofie Frederikke Busk
(1912-1955)

I 1912 købte Johannes Laursen (15.jul 1871-15.aug 1955) fra Lemming Nygård Grauballegård. Han var søn af Laurs Nielsen og Maren Jensdatter, som, inden de købte Lemming Nygård, ejede matr.nr. 9a i Borup, Svostrup sogn.

Johannes Laursen blev gift 13.apr1899 med Ane Jensen Hjorth (20.jun 1873-22.feb 1903), datter af gårdejer Jens Rasmussen Hjorth og Dorthea Nielsen i Linå. Ane døde i barselsseng med deres andet barn, en lille dreng, som heller ikke overlevede.

I 1909 giftede han sig med Sofie Frederikke Busk (født 16.jan 1884-?). Hun var datter af fattiggårdsbestyrer Ernst Frederiksen Busk og Christine Jensen, Bælum Nørgård i Ålborg amt.

Johannes Laursen var en driftig og vellidt mand. Efter hans død satte venner og gamle medhjælpere en mindesten over ham ved indkørslen til Grauballegård.

Teksten Lyder:Mindesten over Johannes Laursen

Johs. Laursen

1871-1955

Lemming Nygaard – Grauballegaard

mandoms daad – venneraad

gavmild haand –  retfærdsaand

Rejst af gamle medhjælpere og venner

15-7-1956

Johannes Laursens oldefar var fæstehusmand under Grauballegård og blev selvejer da bøndergodset blev solgt fra. Mon ikke han har været en stolt og glad mand den juleaftensdag i 1809, da han kom hjem til familien med skødet i hånden. Men han har nok ikke i sin vildeste fantasi kunnet forestille sig, at hans oldebarn 100 år senere skulle stå med skødet på Grauballegård.
En af Johannes Laursens sønner overtog Grauballegård, men den er siden solgt videre.

Her vil jeg så slutte min fortælling om Grauballegård.

Jeg kunne ikke selv have digtet en bedre slutning end den, at fæstebondens oldebarn blev herre på den gamle hovedgård. Det er næsten, som den fattige dreng der får prinsessen og det halve kongerige i eventyrene.

Hvis I er interesserede i at vide noget om ejerne efter Johannes Laursen, kan I nemt finde en ejerliste på internettet.

Grauballegårds hjemmeside kan I finde ved at klikke på billedet herunder.
 
 
 
 Grauballegård
 
 

Kilder til Grauballegård:

Hids Herreds Tingbog

Silkeborg Lens regnskaber

Silkeborg Lens Jordebog 1586

Skifteprotokol for Alling-, Grauballe- og Vinderslevgård

Skifteprotokol for Lundenæs og Bøvling amter

Skifteprotokol for Ringkøbing Købstad

Kirkebøger og folketællinger for de nævnte sogne

”Silkeborg Slot”, Edvard Egeberg, 1924

”Den Store Danske”, Gyldendals åbne encyklopædi
http://www.denstoredanske.dk/

"Farvere og farverier i Viborg før branden i 1726” , Søren Bøgh http://home8.inet.tele.dk/sboegh/tvibfarv.htm
Denne hjemmeside eksistere desværre ikke længere.

”Fischer Slægten fra Silkeborg , Peer Fischer Holm
http://www.fischerholm.dk/

Jyske registre
http://www.kkermit.dk/

Nygårds sedler vedrørende jyske slægter
http://nygaards-sedler.dk

Roskildes Historie
www.roskildehistorie.dk

Silkeborg Slot, Silkeborg Museum
www.silkeborgslot.dk

Slægten Rewentlov
www.reventlov.dk

Ud over de nævnte kilder, har jeg brugt mundtlige overleveringer og sagn, desuden nogle nedskrevet af bl.a. Evald Tang Kristensen.

 

Dorte Frandsen